Warning: Creating default object from empty value in /home/dominica/public_html/plugins/system/advancedmodules/modulehelper.php on line 319

Dominikánská republika: Jedinečný a nekonečný cestovní cíl na světě.

Všeobecné informace

Všeobecné informace

MapaCaribe

V srdci Karibiku, omýaná vodami Atlantského oceánu na severu a dravý Karibský mořm na jihu, sídlí klidná a krásná zeměs veřjný názvem Dominikánská Republika.

Je umístěá mezi 17º 40' a 19º 56' severní zeměisné šřy a 68º 20' a 72º 01' západní délky západněod greenwichského poledníku (GMT - 4).

Kryšof Kolumbus objevil ostrov 5. prosince 1492, běem jeho první plavby do Nového svěa.Zabírá 18 704 čverečýh mil = 48 442 čverečýh km ze 76 192 čverečýh km, které sdílí se sousední republikou Haiti. Její přrozená krása a bohatá historie fascinuje a také vzrušje ty, kteř se ji chystají poznat.

Královskou vyhlášou z roku 1508 pojmenoval šaněskýkrál Ferdinand ostrov Santo Domingo. Jeho domorodé jméno, Quisqueya, znamená v jazyce Taino „matka všch zemí". Značědřve přd iberskou přtomností, byl nášostrov obydlen půodním obyvatelstvem, které nazýalo samo sebe „Tainos", slovem, které v jejich jazyce znamená „dobrý.

cer_tainaTainos, jako součst šrš kultury Arawakan, možá pocházeli z tropického regionu Jiží Ameriky. Prostřdnictvím řdy migrací kánoemi se usadili na souostroví ostrovův Malýh Antilách. Byli fyzicky dobř stavěí; měi spíš žutohněou pleťa tmavé oč. Byli relativněpokojní, dokonce, i kdyžbyli téměu345 podrobeni pod nadvládu náčlníka, nazýaného cacique, historické záznamy odhalují lidi, kteř statečěbránili své rodiny, svou půu a svou svobodu, kdyžse je dobyvatelé pokoušli zotročt. Bohužl, populace odhadovaná na 600 000, byla prakticky vyhubena za méněnežtřnáct let.

Sociálněpolitická struktura Taino byla organizována pod pěi politickýi zřzeními neboli cacicazgos: Marien, řzená Guacanagarixem; Magua byla ovládána indiánský náčlníkem Guarionexem; Caonabo vládl v Maguana; v Higuey to byl Cayacoa; a Jaragua spadalo pod moc Bohechia. Po Bohechio smrti se jeho sestra, vdova Caonaba, náčlnice Anacaona, objevila jako následnice. Měa povět nejúčnněšho správce a nejkrásněš a vysoce respektované žny na ostrově Nicméněmusela bý svěkem nemilosrdného zabíjení svýh lidí mečm Nicolase de Ovanda, šaněského guvernéra v roce 1503. Toto první surové jednání vešo do historickýh záznamůjako Masakr v Jaragua. Uvěněá královna odpověěa těito verš:

"Není čstné zabíjet; ani čst nemůu382 e usmířt tragédii. Nechejte nás otevřt most lásky, aby přs ně mohli chodit dokonce i naš nepřtelé a zanechat potomků své stopy."

 

logoDWfooter